digitalk Media Days Niš 2023

Predavanje

četvrtak 26. oktobar

14:30 - 14:50

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Case study: LICEULICE

Nevena Tomović

Nevena je sociološkinja i psihoterapeutkinja pod supervizijom, posvećena radu sa marginalizovanim zajednicama. Sa iskustvom u direktnom radu, provela je skoro 3 godine blisko sarađujući sa korisnicima u organizaciji Liceulice, stekavši uvid u izazove sa kojima se suočavaju i razvijajući nova rešenja za poboljšanje njihovih života.

Nedavno je prešla na novu ulogu u organizaciji, pridruživši se odeljenju za prikupljanje sredstava. U ovom svojstvu, koristi svoje razumevanje problema ranjivih društvenih grupa za izgradnju strateških partnerstava sa preduzećima i donatorima. Takođe, zanima je razvoj inovativnih pristupa za prikupljanje resursa i osnaživanje marginalizovanih zajednica kroz održive inicijative i socijalno preduzetništvo. 

Scroll to Top