e-commerce Zrenjanin 2023

Predavanje

petak, 21. april

11:00 - 11:30

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Predavanje: Novi standard performance marketinga vođen profitom

Svetozar Krunić

Svetozar Krunić, iskustveno potiče iz biznisa, dok su mu opšte aktivnosti fokusirane na akviziciju korisnika, online prodaju i upravljanje performansama – inoviranjem svakog koraka tog procesa.

Želja za dubinskim razumevanjem ponašanja korisnika i njegove aktivacije, analitike i tehnologije usredsređuju njegov rad na usklađivanje sa stejkholderima, globalnim i lokalnim ciljevima omogućavajući biznisima da posluju na najvišem nivou.

Pored strateškog, nosi i značajno praktično iskustvo radeći u različitim tržišnim segmentima razvijajući digitalnu funkciju unutar biznisa, mentorišući timove i radeći na podizanju kompetenci članova marketinga.

Scroll to Top