e-commerce Zrenjanin 2022

Predavanje

četvrtak 7. april

13:45 - 14:15

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Digitalni ekosistem kao akcelerator inovacija

Pritisak na poslovanje organizacija se sve više povećava: korisnici imaju sve veća očekivanja u pogledu korisničkog iskustva, dostupnosti i kvaliteta usluga koje im se pružaju jer je digitalizacija omogućila mnogo veću dostupnost i konkurentnost; vlasnici očekuju veću profitabilnost i efikasnost; svetske krize poput Covid-19 zahtevaju da se mnogo više posveti pažnja održivosti i adaptibilnosti poslovanja gde digitalna transformacija ima ključnu ulogu. Ipak, brzina razvoja novih tehnologija i rešenja daleko prevazilazi mogućnosti pojedinaca i organizacija da samostalno apsorbuju ta znanja i integrišu ih dovoljno brzo da bi mogli da odgovore na sve izazove, što posebno utiče na preduzetnički sektor.

Kako onda pomoći malim i srednjim preduzećima da brže inoviraju svoje poslovanje?

Jedan od načina da se ubrzano integrišu inovacije u poslovanje su digitalni ekosistemi -međusobno povezana mreža aplikacija, sistema, rešenja, podataka, procesa, dobavljača, podataka i raznih tehnologija koja omogućava pouzdanu komunikaciju između kupaca i partnera, i otvara mogućnost preduzećima da iskombinuju nove i postojeće tehnologije i automatizuju poslovne procese oko njih kako bi kontinuirano razvijali poslovanje.

Na koji način kroz digitalni ekosistem mogu da se eliminišu frustracije koje nose zastarela poslovna rešenja i da se ubrza inoviranje poslovnih procesa u organizacijama biće pokazano kroz primer digitalnog ekosistema za preduzetnike koji razvija Telekom Srbija.

Natali Delić

Natali je senior lider sa 20+ godina iskustva u industriji telekomunikacija. Trenutno obavlja funkciju direktora direkcije za strategiju i digital u Telekomu Srbija sa odgovornošću za strateška partnerstva, transformaciju kompanije, razvoj proizvoda i usluga i izgradnju digitalnih ekosistema. Natali poseduje tri master diplome, iz elektrotehnike, menadžmenta i poslovne administracije i veruje da je kontinuirano učenje od suštinskog značaja za izgradnju otpornosti i održivosti poslovanja. Stoga je svoje napore u učenju poslednjih godina usmerila na IoT, AI, 5G, agilno liderstvo i izgradnju organizacijske otpornosti,

Njena inspiracija leži u konceptu Društva 5.0 jer veruje da treba da koristimo nove tehnologije za izgradnju boljeg društva.

Scroll to Top