Marija DJukic square
E-Commerce Zrenjanin 2024

18-19. april 2024. | Hotel Vojvodina

Marija Đukić

Direktor Centra za digitalnu transformaciju i unapređenje korisničkog iskustva @ NIS a.d.

Marija Đukić je tokom svoje karijere od preko 20 godina, radila je u više domaćih i internacionalnih kompanija,pretežno na poslovima u marketingu, a kasnije i na menadžerskim pozicijama za razvoj usluga, partnerstva i unapređenja programa lojalnosti.

Više od 10 godina radi u kompaniji NIS, a trenutno je na poziciji direktora Centra za digitalnu transformaciju i unapređenje korisničkog iskustva Bloka Promet, gde rukovodi multifunkcionalnim timovima sastavljenim od članova iz različitih organizacionih jedinica koje su zadužene za digitalne projekte – brend, korisničku podršku, maloprodaju, IT i td. Takođe, Marija je zadužena za proces prioritizacije dodatnih funkcionalnosti, njihovo unapređenje procesa kao i primenu najboljih praksi u cilju povećanja operativne efikasnosti.

Na čelu Centra za digitalnu transformaciju, Marija gradi biznis podršku za izvršavanje pilot projekata, korišćenje novih tehnologija u cilju implementacije novih biznis rešenja i formuliše viziju i strategiju korisničkog iskustva (Customer Experience) u cilju privlačenja i razvoja lojalnosti kupaca. U njenoj nadležnosti je i upravljanje poslovima u oblasti zadovoljenja potreba i korisničkog iskustva u cilju identifikacije najznačajnijih kanala komunikacije i interakcije sa kupcima kao i merenje uticaja inicijativa na korisničko iskustvo i poslovne ciljeve.

Predavanje

četvrtak, 18. april

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Scroll to Top