Florian Haustein square
e-commerce Zrenjanin 2023

Florian Haustein

Global Expertise Owner Digital Touchpoints @ Bosch

Florian donosi preko 15 godina iskustva iz više uloga u Bosch Power Tools-u. Tokom svog rada u centralnoj logistici, bio je odgovoran za korisničku podršku, upravljao projektima skladištenja, vodio računa o integraciji sistema upravljanja skladištem u SAP ERP i igrao je ključnu ulogu u globalnom uvođenju SAP ERP-a u više zemalja širom sveta. 

Pre 6 godina, Florian se pridružio poslovnoj digitalnoj organizaciji (BDO) i preuzeo odgovornost za jednu od najkritičnijih dodirnih tačaka sa kupcima – Bosch Power Tools B2B portal. Zajedno sa svojim timom stručnjaka, njihovom stručnošću i strašću za digitalne inovacije u upravljanju B2B interakcijama, on je transformisao način na koji kompanija komunicira sa svojim trgovinskim partnerima. 

Trenutno, nadgleda IT mogućnosti B2B e-trgovine i upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), pružajući korisnicima digitalna rešenja, prodajne timove, marketinške timove i korisničku podršku širom sveta.

Predavanje

četvrtak, 20. april

16:30 - 17:00

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Predavanje: Driving Digital Transformation with the Bosch Power Tools B2B Portal: A Global Success Story

Brief description of the content:

  • More than just a customer portal – why the Bosch Power Tools B2B portal is a digital ecosystem
  • How the focus has shifted from an ordering platform to a communication and marketing platform
  • Key requirements along the dealer journey, how to meet them and stand out from competitors at the same time
  • How to ensure the growth and sustainability of the solution in the market
Scroll to Top