Natali Delic
digitalk Zrenjanin 2023

7-8. april 2022. | Hotel Vojvodina

Natali Delić

Chief strategy and Digital Officer @ Telekom Srbija

Natali je senior lider sa 20+ godina iskustva u industriji telekomunikacija. Trenutno obavlja funkciju direktora direkcije za strategiju i digital u Telekomu Srbija sa odgovornošću za strateška partnerstva, transformaciju kompanije, razvoj proizvoda i usluga i izgradnju digitalnih ekosistema. Natali poseduje tri master diplome, iz elektrotehnike, menadžmenta i poslovne administracije i veruje da je kontinuirano učenje od suštinskog značaja za izgradnju otpornosti i održivosti poslovanja. Stoga je svoje napore u učenju poslednjih godina usmerila na IoT, AI, 5G, agilno liderstvo i izgradnju organizacijske otpornosti,

Njena inspiracija leži u konceptu Društva 5.0 jer veruje da treba da koristimo nove tehnologije za izgradnju boljeg društva.

Predavanje

subota, 22. april

18:00 - 19:00

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Panel: Žene, (muški) biznis i volja za liderstvom

I osećaj svrhe i orijentacija na rezultat. I empatija i direktnost. I emocije i proaktivnost. Mogu li da idu ruku pod ruku?
Koliko je ulazak žena na liderske pozicije promenio (dominantno muški) IT biznis? Kako su se kretale kroz stakleni lavirint i kako su savladavale niz prepreka popločanih stereotipima? Šta su prednosti, a šta mane ženskog principa za pregovaračkim stolom? Kako svoje mlađe koleginice osnažuju da ne čekaju da budu prepoznate, već da same uzmu ono što im pripada? Koliko su ženske vrednosti ugrađene u korporativnu kulturu i koliko će nam biti potrebno do rodne ravnopravnosti?

Na ova i druga pitanja pokušaćemo da damo odgovor tokom panela sa liderkama velikih tehnoloških kompanija Danijelom Šarović (Department Leader PT/BDO, Bosch Srbija) i Natali Delić (Chief Strategy and Digital Officer, Telekom Srbija).

Digitalni ekosistem kao akcelerator inovacija

Pritisak na poslovanje organizacija se sve više povećava: korisnici imaju sve veća očekivanja u pogledu korisničkog iskustva, dostupnosti i kvaliteta usluga koje im se pružaju jer je digitalizacija omogućila mnogo veću dostupnost i konkurentnost; vlasnici očekuju veću profitabilnost i efikasnost; svetske krize poput Covid-19 zahtevaju da se mnogo više posveti pažnja održivosti i adaptibilnosti poslovanja gde digitalna transformacija ima ključnu ulogu. Ipak, brzina razvoja novih tehnologija i rešenja daleko prevazilazi mogućnosti pojedinaca i organizacija da samostalno apsorbuju ta znanja i integrišu ih dovoljno brzo da bi mogli da odgovore na sve izazove, što posebno utiče na preduzetnički sektor.

Kako onda pomoći malim i srednjim preduzećima da brže inoviraju svoje poslovanje?

Jedan od načina da se ubrzano integrišu inovacije u poslovanje su digitalni ekosistemi -međusobno povezana mreža aplikacija, sistema, rešenja, podataka, procesa, dobavljača, podataka i raznih tehnologija koja omogućava pouzdanu komunikaciju između kupaca i partnera, i otvara mogućnost preduzećima da iskombinuju nove i postojeće tehnologije i automatizuju poslovne procese oko njih kako bi kontinuirano razvijali poslovanje.

Na koji način kroz digitalni ekosistem mogu da se eliminišu frustracije koje nose zastarela poslovna rešenja i da se ubrza inoviranje poslovnih procesa u organizacijama biće pokazano kroz primer digitalnog ekosistema za preduzetnike koji razvija Telekom Srbija.

Scroll to Top