Mila Milenkovic square
Digitalk Zrenjanin 2024

19-21. april 2024. | Hotel Vojvodina

Dr Mila Milenković

Direktorka sektora za strategiju @ Telekom Srbija

Dr Mila Milenković vodi Sektor za strategiju u okviru Direkcije za strategiju i digital, u okviru koga se razvija Strateški poslovni plan rada kompanije i usklađuju se dugoročne i kratkoročne aktivnosti kroz upravljanje portfoliom projekata i drugih aktivnosti na kompanijskom nivou. U Sektoru se nalaze i tim za upravljanje programima i projektima, odakle se vode  strateški značajni projekti i pruža se metodološka podrška projektnim menadžerima u kompaniji  za- upravljanju drugim projektima. Poseban deo se bavi razvojem poslovnih procesa i definisanjem procedura, što omogućava holistički pristup i strukturisan način rada u kompaniji. U okviru ovog sektora se sagledavaju svi najnoviji trendovi razvoja telekomunikacija, sa posebnim akcentom na digitalnu transformaciju i njen uticaj. 

Pre ove uloge, vodila je Službu za digitalne inovacije i aplikacije u IT-u Telekoma Srbija i sarađivala sa širom startap zajednicom. Od 2008. godine je vodila razvoj partnerskog ekosistema Telekoma, najpre u okviru razvoja prodaje, a kasnije u okviru razvoja proizvoda i poslovanja. Doktorirala je na temu modela za uvođenje inovacija u portfolio kompanije, podržan agilnim projektnim upravljanjem na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu, gde daje doprinos na predmetima Strateško projektno upravljanje, Digitalna transformacija i Poslovne strategije.

Predavanje

nedelja, 21. april

11:00 - 12:00

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Panel: Žene na digitalnoj sceni: izazovi i put napred

Ubrzani tehnološki napredak oblikuje budućnost društva, čineći da učešće žena u IT industriji postaje ključno ne samo za postizanje rodne ravnopravnosti već i za podsticanje inovacija i razvoja. Panel “Žene na digitalnoj sceni: izazovi i put napred” okuplja žene iz različizih sfera srpske IT scene kako bi podelile svoja iskustva, izazove i vizije budućnosti.

Scroll to Top