Danijela Sarovic square
digitalk Zrenjanin 2023

21-23. april 2023. | Hotel Vojvodina

Danijela Šarović

Lider odeljenja za digitalizaciju poslovanja @ Bosch Power Tools

Danijelu Šarović inspirišu rad na projektima i zadacima od kojih su svi digli ruke, kao i oni koji su fokusirani na menjanje tradicionalnog pristupa i načina razmišljanja.

Više od 18 godina iskustva i  zapaženih rezultata u domenu analitike, strategije, big data i poslovne inteligencije, sa posebnim fokusom na poštovanje individualnosti i stvaranje emotivne sigurnosti za članove tima, jer ćutanje NIJE zlato.

Predavanje

subota, 22. april

18:00 - 19:00

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama:

Panel: Žene, (muški) biznis i volja za liderstvom

I osećaj svrhe i orijentacija na rezultat. I empatija i direktnost. I emocije i proaktivnost. Mogu li da idu ruku pod ruku?
Koliko je ulazak žena na liderske pozicije promenio (dominantno muški) IT biznis? Kako su se kretale kroz stakleni lavirint i kako su savladavale niz prepreka popločanih stereotipima? Šta su prednosti, a šta mane ženskog principa za pregovaračkim stolom? Kako svoje mlađe koleginice osnažuju da ne čekaju da budu prepoznate, već da same uzmu ono što im pripada? Koliko su ženske vrednosti ugrađene u korporativnu kulturu i koliko će nam biti potrebno do rodne ravnopravnosti?

Na ova i druga pitanja pokušaćemo da damo odgovor tokom panela sa liderkama velikih tehnoloških kompanija Danijelom Šarović (Department Leader PT/BDO, Bosch Srbija) i Natali Delić (Chief Strategy and Digital Officer, Telekom Srbija).

Scroll to Top